Cenik

Individualni pouk glasbila:
enkrat na teden po 45 minut – 60€/mesec

Glasbena pripravljalnica:
enkrat na teden po 60 minut – 30€/mesec

Cene veljajo od 1. 9. 2018.
Plačila sprejemamo na začetku meseca za tekoči mesec.

 UGODNOST ZA OTROKE IZ ISTE DRUŽINE

Ob vpisu vsakega naslednjega otroka vam pripada 20% popust na polno ceno šolnine individualnega pouka glasbila ali glasbene pripravljalnice.